Актуални съобщения

        Логопедична детска градина № 134 "Венелин Иванов" е общинска детска градина с богата история и утвърдени традиции в предучилищното възпитание и логопедичната терапия на деца с езиково-говорни нарушения.

        ЛДГ № 134 е създадена през 1966 година с Решение № VI-Б-1454/13.10.1966 г. на Столична община. Тя се намира в един от най-зелените квартали на София - квартал "Хиподрума". Големият и красив двор на градината е част от парка на Културен дом "Красно село". Добрата локация на детската градина я прави лесно достъпна от различните квартали на столицата.

       В ЛДГ № 134  се приемат деца от 3 до 6 годишна възраст с езиково-говорни нарушения и интелект в норма. ЛДГ №134 е единствената специализирана детска градина за деца с речеви нарушения на територията на град София.

        Логопедична детска градина № 134 предлага:

 • Целодневни грижи за децата в малки групи  /до 18 деца в група/.
 • Ежедневна индивидуална логопедична работа с всяко дете от градината.
 • Непрекъснат групов терапевтичен процес, насочен към овладяване и развитие на речевите умения на децата.
 • Общообразователна подготовка по програми, съобразене с Държавните образователни стандарти.
 • Съвременни и иновативни методи на обучение - работа с интерактивна дъска, мултимедия, образователен и терапевтичен софтуер и др.
 • Подготвителни групи за интеграция на децата в общообразователно училище.
 • Психологична и логопедична диагностика.
 • Консултации, диагностика и терапевтична работа с психолог /при необходимост и по желание на родителите/.
 • Музикални и логоритмични занимания с децата в логопедичните групи.
 • Спортни и оздравителни мероприятия - спортни празници, зелено училище в планината, ски училище  и др.
 • Разнообразни допълнителни дейности /приложни изкуства, танци  и английски език /.
 • Празници и развлечения за децата.
 • Здравословна кухня с четири хранения на ден: сутрешна закуска, плодова закуска, обяд и следобедна закуска.
 • Ежедневно здравно обслужване от медицинска сестра.
 • Целодневна охрана на децата.
 • Богата материална и дидактична база.  

       В ЛДГ №134 функционират два следобедни логопедични кабинета, в които се приемат приходящи деца и ученици за индивидуална логопедична работа, предимно с артикулационни нарушения и дислексия.

       В ЛДГ №134 обучението е гъвкаво и съобразено с особеностите и интересите на всяко дете. При нас децата се научават да общуват, разивват увереност и самочувствие, научават се да бъдат толерантни и да уважават различието на другите.

        При нас децата успяват да разкрият себе си!

Като моята детска градина всеки иска да има!
Тук приятел намирам, какво е детство разбирам!

Актуални съобщения

Снимки от избрани моменти